Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagająca rozwój, terapię i rehabilitację
z udziałem odpowiednio wybranych i wyszkolonych psów. Czworonożny przyjaciel pomaga w przezwyciężaniu słabości i trudności. Zachęca do podejmowania nowych działań. Towarzyszy wszystkim działaniom, wspiera, motywuje, ale nigdy nie ocenia i nie krytykuje, za to okazuje radość
z osiągniętego sukcesu.

W Centrum „Podać łapę” dogoterapia obejmuje:

Animal Assisted Activities – zajęcia z udziałem zwierząt, które mają na celu poznanie psa, nawiązanie z nim pozytywnych relacji. Podczas spotkań dzieci uczą się jak bezpiecznie postępować z psem, jak należy go pielęgnować
i o niego dbać. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, motywacyjny, edukacyjny
i poprawiający jakość życia.

Animal Assisted Education – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt, mają na celu poprawę funkcji poznawczych dziecka, jego sfery umysłowej. Doskonale wpływają na rozwój mowy, poprawę koncentracji, pobudzenie zmysłów. Poprzez zabawę z psem dzieci chętniej uczą się rozpoznawania kolorów
i kształtów, dostrzegania podobieństw i różnic. Z przyjemnością uczą
i doskonalą technikę czytania oraz rozwiązują zadania matematyczne.

Animal Assisted Therapy – zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt, które mają ściśle określony cel. Wpływają na poprawę funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego, fizycznego, społecznego oraz poznawczego. Całościowa terapia odbywa się na podstawie indywidualnie opracowanego programu terapeutycznego, dopasowanego do możliwości i predyspozycji dziecka.

Wszystkie zajęcia jakie oferuje Centrum „Podać łapę” przeznaczone są zarówno dla osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych fizycznie czy intelektualnie.

Dzięki dogoterapii dziecko może min.:

 • przełamywać lęki,
 • uczyć się właściwych postaw w stosunku do psa,
 • budować poczucie pewności siebie i własnej wartości,
 • nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
 • przestać być samotne,
 • nauczyć się okazywania i rozumienia emocji,
 • podnosić swoją aktywność,
 • uczyć się samodzielności,
 • doskonalić mowę i wzbogacać zasób słownictwa,
 • stymulować zmysły,
 • poprawić koncentrację,
 • doskonalić koordynację ruchów,
 • rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • rozwijać motorykę małą i dużą,
 • zwiększyć swoją aktywność i sprawność ruchową,
 • chętniej czytać i pisać,
 • lepiej rozwiązywać zadania matematyczne,

Tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań i indywidualnych potrzeb uczestników.

Shopping Cart
Skip to content