Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz
dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej.

Celem zajęć jest

  • jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, słuchowych, wzrokowych dotykowo-kinestetycznych
    (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych
  • kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej)
  • orientacji w prawej i lewej stronie ciała

Ćwiczenie wskazane są dla

  • dzieci przygotowujących się do nauki pisania i czytania
  • dzieci z ryzykiem dysleksji
  • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie
Shopping Cart
Skip to content