Polityka prywatności

Polityki prywatności
Polityka prywatności serwisu www.podaclape.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
  osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
  z usług www.podaclape.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum EdukacyjnoTerapeutyczne „Podać Łapę” Katarzyna Sirak z siedzibą w Pruszkowie (05-800),
  ul. Plantowa 4 lok.1 NIP 7962730461 REGON 362247906
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
  wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
  oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
  przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
  zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania
  swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
  przez serwis www.podaclape.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
  prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
  jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Shopping Cart
Skip to content