Terapia Ręki

Terapia ręki to metoda usprawniająca tak zwaną motorykę małą, czyli precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców, jak i dostarczająca wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego jak i głębokiego.

Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania różnych funkcji. W późniejszym etapie obejmuje również naukę pisania.

Istnieje możliwość połączenia terapii ręki z dogoterapią.

Zajęcia kierowane są do dzieci, u których zauważa się:

  • niechęć do aktywności ruchowej, czynności samoobsługowych i manualnych,
  • trudności w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami,
  • obniżoną precyzję i szybkość ruchów,
  • nadmierne lub obniżone napięcie mięśni,
  • brak koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • trudności szkolne związane z czynnościami grafomotorycznymi, technikami i tempem pisania,
  • zaburzenia logopedyczne
Shopping Cart
Skip to content