Felinoterapia

Felinoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanych i socjalizowanych kotów.

Kierowana jest przede wszystkim do:

  • dzieci odczuwających osamotnienie i wyobcowanie,
  • dzieci z obniżeniem nastroju i depresją,
  • podopiecznych ośrodków wychowawczych,
  • dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami,

Tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań i indywidualnych potrzeb uczestników.

W Centrum „Podać łapę” felinoterapia obejmuje:

Animal Assisted Activities – zajęcia z udziałem zwierząt, które mają na celu poznanie kota, nawiązanie z nim pozytywnych relacji. Podczas spotkań dzieci uczą się jak bezpiecznie postępować z kotem, jak należy go pielęgnować i o niego dbać. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, motywacyjny, edukacyjny i poprawiający jakość życia.

Animal Assisted Education – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt, mają na celu poprawę funkcji poznawczych dziecka, jego sfery umysłowej. Doskonale wpływają na rozwój mowy, poprawę koncentracji, pobudzenie zmysłów. Poprzez zabawę z kotem dzieci chętniej uczą się rozpoznawania kolorów i kształtów, dostrzegania podobieństw i różnic. Z przyjemnością uczą i doskonalą technikę czytania oraz rozwiązują zadania matematyczne.

Animal Assisted Therapy – zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt, które mają ściśle określony cel. Wpływają na poprawę funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego, fizycznego, społecznego oraz poznawczego. Całościowa terapia odbywa się na podstawie indywidualnie opracowanego programu terapeutycznego, dopasowanego do możliwości i predyspozycji dziecka.

Shopping Cart
Skip to content