Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda wspomagająca terapię i rozwój psychoruchowy dziecka.

Głównym narzędziem jakim się posługujemy jest ruch, który wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Bawimy się poprzez turlanie, huśtanie, siłowanie. Wszystkie zabawy są rzetelnie przygotowane i przemyślane, stymulują rozwój psychoruchowy uczestników.

Podstawowe założenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała, usprawnianie ruchowe, wzmacnianie poczucia wartości, kreowanie własnego ja, nawiązywanie bliskich kontaktów społecznych oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

W Centrum „Podać łapę” metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystywana jest między innymi do pracy z dziećmi:

  • zdrowymi,
  • niepełnosprawnymi intelektualnie,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • autystycznymi,
  • z zaburzeniami zachowania,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi,

W trakcie naszych zajęć dziecko uczy się:

– poznawać i akceptować własne ciało,
– wzmacniać poczucie posiadania własnego ja,
– rozwijać umiejętności społeczne,
– zaspakajać naturalne potrzeby ruchu, ekspresji, emocji, relaksu,
– czerpać radość z pokonywania własnych słabości,
– odkrywać własne możliwości,
– wierzyć we własne siły,
– odpowiedzialności za siebie i innych,
– redukcji napięcia i stresu,
– współpracy w grupie,

Shopping Cart
Skip to content