Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to grupowy trening, dzięki któremu trenerzy i terapeuci mogą modelować zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych np. rozróżnianie i radzenie
sobie z emocjami, zawieranie relacji koleżeńskich.

Zajęcia przeznaczone są dla:

  • dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
  • dzieci w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
  • dzieci wycofanych i nieśmiałych,
  • dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
  • dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania. Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszym wywiadzie z rodzicami oraz ocenie
potrzeb i możliwości uczestników

  1. grupy zamknięte 6 – 10 osób
  2. grupa przedszkolna 4 – 6 lat
  3. grupa szkolna 7 – 14 lat
Shopping Cart
Skip to content